۳۷۰۰۰ تومان

رشته کادایف نوعی رشته خوراکی بسیار نازک است که از ترکیب آرد گندم یا سمولینا و آب تهیه می شود. رشته کادایف اغلب برای تهیه دسر محبوب ترکیه ای باقلوا و کنافه به کار می رود.

وزن: ۴۰۰ گرم