۶۶۰۰۰ تومان

طول و عرض : ۷٫۵ در ۷٫۵ سانتی متر
ارتفاع : ۷ سانتی متر