۲۳۵۰۰۰ تومان

ساخت کشور ایتایا کیفیت اعلا

قطر ۱۹ سانت

عمق ۷ سانت