۲۸۵۰۰۰ تومان

ساخت کشور ایتایا کیفیت اعلا

قطر ۲۲ سانت

عمق ۷ سانت