۵۴۰۰۰ تومان ۴۸۰۰۰ تومان

طول : ۱۰ سانتی متر
عرض : ۴٫۵ سانتی متر