۷۸۰۰۰ تومان ۶۲۰۰۰ تومان

طول : ۸ سانتی متر
عرض : ۶٫۵ سانتی متر