۴۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان

حاوی دو بسته ۷۵ گرمی

ساخت کشور ترکیه