رینگ استیل (7)

قالب مونو و میگروپورشن (11)

قالب های هواپز (ایرفرایر (5)

کپسول کاغذی (24)

قالب‌های تفلون و گرانیتی (104)

قالب‌های سیلیکونی (139)

قالب‌های شکلات (73)

مولد فوندانت (305)

قالب‌های آلومینیومی (25)

قالب‌های گالوانیزه (19)